Lidgeld

Aan het einde van het werkjaar (November) dienen de leden hun lidmaatschap te vernieuwen door storting van het lidgeld. Er kan gekozen worden uit volgende formules:

Clublid en VVS lid 30 €
Clublid 10 €
Clublid Jeugd (-16j) 5 €

Hierbij kunnen nog enkele opties worden genomen:

Extra gezinslid + VVS 10 €
Halo 15 €
Astra 8 €

De overschrijving dient steeds te gebeuren voor 21 November op volgende rekening:

IBAN BE55 7310 0702 0044
BIC KREDBEBB